Các tính năng website

BÊN DƯỚI LÀ CÁC TÍNH NĂNG CÓ THỂ CÓ TRONG WEBSITE MÀ CHÚNG TÔI THIẾT KẾ
 

TÍNH NĂNG MÔ TẢ
Giao diện web ( Trang chủ )
 • Giao diện thiết kế trình bày theo yêu cầu ( bố cục, màu sắc …)
 • Những nội dung có thể có trên giao diện trang chủ: Banner chính, logo, banner khuyến mãi, slider, danh mục sản phẩm, danh mục dịch vụ, sản phẩm tiêu biểu, dịch vụ tiêu biểu, sản phẩm mới, tin tức mới, giới thiệu công ty, bản đồ, danh sách nhân viên hỗ trợ, danh sách khách hàng tiêu biểu, đối tác tiêu biểu …
 • Trang quản lý admin tùy chỉnh thay đổi các nội dung ở trang chủ.
Banner chính – Vị trí đặt banner yêu cầu ( thường là ở đầu trang web )
– Trang quản lý admin có mục thay đổi banner tùy ý, bất cứ lúc nào admin web cũng có thể thay đổi banner khác nếu thích.
Logo – Vị trí đặt Logo yêu cầu ( thường là ở đầu trang web bên trái hoặc cuối web bên trái )
– Trang quản lý admin có mục thay đổi Logo  tùy ý, bất cứ lúc nào admin web cũng có thể thay đổi Logo khác nếu thích.
– Logo có thể được đặt trên banner cùng 1 tấm hình
Banner khuyến mãi – Vị trí đặt banner khuyến mãi yêu cầu ( thường là ở kế slider, hoặc treo 2 bên trái phải của web )
– Trang quản lý admin có mục thay đổi banner khuyến mãi tùy ý, bất cứ lúc nào admin web cũng có thể thay đổi banner khuyến mãi khác nếu thích.
Slider
 • Slider ( hay còn gọi là Album hình chạy) tại trang chủ, những hình này thường được thiết kế đẹp và mang thông điệp nổi bật trình diễn cho khách hàng xem tại trang chủ.
 • Trang quản lý admin cho mục quản lý slider, bất cứ lúc nào admin cũng có thể thay đổi thêm bớt vào web
 • Slider thêm vào web không giới hạn
Phần giới thiệu Module giới thiệu
– Giới thiệu về công ty
– Giới thiệu tổng quan ngành nghề – dịch vụ
– Các thành tựu, chứng nhận
– Tầm nhìn, sứ mệnh
– Hoạt động công ty
– Quy mô công ty, hình ảnh công ty, đội ngũ nhân viên, đội ngũ ban lãnh đạo, cơ cấu tổ chức …
Trong nội dung mỗi bài viết giới thiệu đều có thể chèn hình ảnh, video minh họa, slider, bản đồ … để mô tả đầy đủ sinh động hơn về công ty

Trang quản lý admin quản lý các bài viết giới thiệp cập nhật trong web
Số bài viết thêm vào không giới hạn
Trang hướng dẫn mua hàng/ thanh toán Thông tin hướng dẫn cách mua hàng/ thanh toán cho khách hàng mua hàng trên web.
Bao gồm một ( hoặc nhiều) trang hướng dẫn ( tùy admin quyết định khi nhập )
Trang hướng dẫn có thể chèn thêm hình ảnh mô tả, video clip hướng dẫn thao tác, bản đồ địa chỉ, liên kết nguồn ….
Trang hướng dẫn được quản lý trong admin có thể được điều chỉnh nội dung bất cứ lúc nào.
Trang thông tin tài khoản / danh sách ngân hàng Liệt kê danh sách tài khoản ngân hàng mà doanh nghiệp nhận giao dịch chuyển khoản
Danh sách tài khoản ngân hàng thêm vào không giới hạn
Trang này được quản lý trong admin tùy ý sửa đổi nội dung
Trang tuyển dụng Đăng tải thông tin tuyển dụng của công ty
Không giới hạn thông tin tuyển dụng
Trang quyển dụng được quản lý trong admin ( thêm/ sửa/ xóa )
Trang liên hệ Trang hiển thị:

 • Thông tin liên hệ của công ty: email, số điện thoại, địa chỉ …
 • Bản đồ google map định vị đến công ty
 • Form cho khách hàng nhập thông tin liên hệ: họ tên, số dt, email, địa chỉ, nội dung khách cần liên hệ … Nội dung liên hệ sẽ gửi vào admin của web và tự gửi đến email riêng của công ty
Danh mục nội dung ( bài viết ) Module quản lý bài viết, phần quản lý tất cả các loại bài viết có trong web: bài viết mới, bài viết tin tức, bài viết giới thiệu, bài viết hướng dẫn, bài viết tuyển dụng, bài viết quảng cáo … Và bạn có thể tự tạo thêm các bài viết của mình không giới hạn
Vài thuộc tính chính 1 bài viết:
    + Tên bài viết
    + Thuộc nhóm bài ( tin tức, giới thiệu, tuyển dụng … )
    + Hình đại diện bài viết
    + Dòng chữ mô tả ngắn gọn về bài viết ( khung soạn thảo văn bản )
    + Nội dung chi tiết bài viết ( khung soạn thảo văn bản ): khung này ghi rõ hơn về nội dung bài viết: giới thiệu, đặc điểm, công dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, có thể chèn: Hình mô tả thêm, video clip sinh động, Slider, link ( liên kế ), bản đồ, tài liệu download …
Bình luận chia sẻ facebook ngay dưới bài viết
Bài viết được quản lý trong trang admin, bài viết thêm vào admin web không giới hạn
Video Tính năng chèn video giới thiệu vào bài viết/ sản phẩm… tăng uy tín cho doanh nghiệp
Video được up vào Youtube.com và chèn link vào web để tiết kiệm dung lượng hosting, băng thông
Video được chèn vào web không giới hạn
Khung nhập nội dung trong admin hỗ trợ tính năng chèn video này
Đối tác tiêu biểu Thông tin đối tác đang cùng làm việc ( có thể là logo công ty đối tác ) và các thông tin thêm về đối tác ( nếu có )
Trang quản trị admin có phần quản lý thông tin đối tác ( thêm/ sửa/ xóa )
Đối tác thêm vào web không giới hạn
Khách hàng tiêu biểu Thông tin khách hàng đã làm việc, khách hàng thân thiết ( có thể là logo khách hàng trên web mình ) và các thông tin thêm về khách hàng ( nếu có )
Trang quản trị admin có phần quản lý thông tin khách hàng ( Thêm/ sửa/ xóa )
Khách hàng tiêu biểu thêm vào web không giới hạn
Dự án đã làm, dự án tiêu biểu Danh sách dự án nổi bật, dự án đã làm, dự án tiêu biểu … show lên web tạo uy tín cho doanh nghiệp
Trang quản trị admin có phần quản lý thông tin khách hàng ( thêm/ sửa/ xóa )
Dự án thêm vào web không giới hạn
Sản phẩm tiêu biểu Sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của doanh nghiệp trình diễn ngay tại trang chủ web
Thông tin sản phẩm gồm: hình ảnh sản phẩm, video, slider, mô tả, bản đồ, giá bán ( nếu có ), các thông tin phụ thêm ( xuất xứ, chất liệu, cam kết sản phẩm, bảo hành … )
Trang quản lý admin quản lý danh sách sản phẩm tiêu biểu ( thêm/ sửa/ xóa )
Sản phẩm thêm vào web không giới hạn
Sản phẩm mới Mục hiển thị sản phẩm mới nhất được cập nhật vào trong web, sản phẩm mới này có thể hiển thị danh sách sản phẩm ngay tại trang chủ hoặc hiển thị 1 mục nhỏ khi khách hàng muốn xem thì bấm vào
Thông tin sản phẩm gồm: hình ảnh sản phẩm, video, slider, mô tả, bản đồ, giá bán ( nếu có ), các thông tin phụ thêm ( xuất xứ, chất liệu, cam kết sản phẩm, bảo hành … )
Trang quản lý admin quản lý danh sách sản phẩm mới  ( thêm/ sửa/ xóa )
Sản phẩm thêm vào web không giới hạn
Sản phẩm khuyến mãi Danh sách sản phẩm đang khuyến mãi, giảm giá
Thông tin sản phẩm gồm: hình ảnh sản phẩm, video giới thiệu, slider, mô tả, bản đồ, giá gốc, giá đang khuyến mãi, các thông tin phụ thêm ( xuất xứ, chất liệu, cam kết sản phẩm bảo hành … )
Trang quản lý admin quản lý danh sách sản phẩm khuyến mãi ( thêm/ sửa/ xóa )
Sản phẩm khuyến mãi thêm vào web không giới hạn
Sản phẩm tồn kho Danh sách sản phẩm tồn kho đang được bán với giá đặc biệt
Thông tin sản phẩm gồm: hình ảnh sản phẩm, video giới thiệu, slider, mô tả, bản đồ, giá gốc, giá đang khuyến mãi, các thông tin phụ thêm ( xuất xứ, chất liệu, cam kết sản phẩm bảo hành … )
Trang quản lý admin quản lý danh sách sản phẩm tồn kho ( thêm/ sửa/ xóa )
Sản phẩm tồn kho thêm vào web không giới hạn
Sản phẩm sắp về/ hàng sắp về Danh sách sản phẩm chuẩn bị về hàng, ngày dự kiến về …
Thông tin sản phẩm gồm: hình ảnh sản phẩm, video giới thiệu, slider, mô tả, bản đồ, giá dự kiến, các thông tin phụ thêm ( xuất xứ, chất liệu, cam kết sản phẩm bảo hành … ), các món quà tặng kèm khi mua sản phẩm mới về …
Trang quản lý admin quản lý danh sách sản phẩm sắp về ( thêm/ sửa/ xóa )
Sản phẩm sắp về thêm vào web không giới hạn
Danh sách sản phẩm ( sản phẩm con ) Module sản phẩm, phần quản lý tất cả các loại sản phẩm có trong web: sản phẩm mới, sản phẩm theo nhóm, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm tồn kho … Và bạn có thể tự tạo thêm các nhóm tên gọi cho sản phẩm của mình không giới hạn

Vài thuộc tính chính của sản phẩm:
    + Tên sản phẩm
    + Mã sản phẩm
    + Giá gốc, giá khuyến mãi
    + Hình đại diện sản phẩm
    + Danh sách hình chi tiết sản phẩm
    + Dòng chữ mô tả ngắn gọn về sản phẩm ( khung soạn thảo văn bản )
    + Nội dung chi tiết sản phẩm ( khung soạn thảo văn bản ): khung này ghi rõ hơn về sản phẩm: giới thiệu sản phẩm, đặc điểm, công dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, có thể chèn: Hình mô tả thêm, video clip sinh động, Slider, link ( liên kế ), bản đồ, tài liệu download …
Các thuộc tính có thể tạo thêm cho sản phẩm:

 • Xuất xứ
 • Chất liệu
 • Màu sắc

Bình luận chia sẻ facebook ngay dưới sản phẩm
Sản phẩm được quản lý trong trang admin, sản phẩm thêm vào admin web không giới hạn

Nhóm sản phẩm Danh sách nhóm chứa sản phẩm con
Ví dụ: Nhóm : Sản phẩm điện thoại samsung
Sản phẩm con: các dòng điện thoại samsung như: Galaxy J1, Galaxe J2, Galaxe J3, Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxe A7, Galaxy S6, Galaxe S6E …
Có 3 cấp nhóm sản phẩm, nhóm sản phẩm thêm vào web không giới hạn
Trang quản lý admin quản lý tất cả các nhóm sản phẩm ( thêm/ sửa/ xóa )
Menu ( danh mục nhóm ) chung Menu 3 cấp: nhóm tin, nhóm sản phẩm, nhóm dịch vụ …
Thêm không giới hạn danh mục menu trong 3 cấp
Trang quản lý admin toàn quyền tùy chỉnh ( thêm/ sửa/ xóa )
Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng – Khung hiển thị thông tin các nhân viên hỗ trợ để khách hàng tiện liên lạc, khung này có thể có: yahoo, skype, zalo, viber, số dt, email…
– Trang quản trị admin cho phép tùy ý thêm nhiều nhân viên vào hỗ trợ.
Tìm kiếm thông tin   Cho phép tìm kiếm nội dung website bằng các từ khóa liên quan, khách hàng chỉ cần nhập tên sản phẩm cần tìm vào khung tìm kiếm, website sẽ đưa ra kết quá tìm kiếm ứng với tên sản phẩm khách nhập.
Thư viện ảnh Cho phép chèn các ảnh thành 1 album trình chiếu dưới dạng slider sinh động
Không giới hạn slider album nhập vào bài viết
Thống kê số người truy cập – Thống kê lượt truy cập trên website theo ngày, số lượng đang online tại 1 thời điểm, tổng lượt truy cập từ trước đến nay, ngoài ra còn có thể thống kê trong tuần trong tháng có bao nhiêu lượt truy cập
Bản đồ Bản đồ ( Google Map ) định vị vị trí của công ty ( trụ sở chính, chi nhánh công ty … )
Số lượng bản đồ chèn vào trong bài viết không giới hạn
Liên kết mạng xã hội Các icon mạng xã hội: facebook, youtube, google + … thêm vào tùy ý không giới hạn trên web
Trang quản trị admin quản lý tính năng này ( thêm/ sửa/ xóa ) các mạng xã hội
Khung chat trực tuyến Ứng dụng chat nhanh khi khách hàng vào web ( thường đặt ở góc dưới bên phải trang web )
Khách vào web chỉ cần nhập thông tin chat, không cần đăng ký nick, tin nhắn chat sẽ gửi ngay qua cho admin web ( nếu admin đang online )
Nếu admin không online, tin nhắn chat sẽ gửi vào địa chỉ email riêng của admin và được lưu lại không bị mất tin nhắn
Ứng dụng chat có thể miễn phí ( hoặc mua bản quyền ) của các bên như vchat, subiz, vặt giá …
Admin web chỉ cần vào 1 trong các website cung cấp dịch vụ chatbox trên web và đăng ký tài khoản, bạn sẽ được gửi 1 đoạn mã và dùng đoạn mã này nhúng vào trang web của mình, trong trang quản lý admin có phần nhúng đoạn mã bên thứ 3 vào web
Ngôn ngữ Web Ngôn ngữ web admin hầu như bằng tiếng Việt và dễ sử dụng như Microsoft Word
Tương thích di động Web có responsive tương thích hầu hết các thiết bị di động thông dụng
Khi mở website trên di động, website sẽ tự động nhận diện màn hình nhỏ và hiển thị chế độ di động
Tối ưu website với Google.com Link thân thiện người dùng, tối ưu với Google. Mặc định website lấy tiêu đề bài viết làm link nên link rất rõ ràng.
Module cho phép đổi link bài viết bằng tay không nhất thiết phải là tiêu đề bài viết
Module nhập từ khóa cần SEO, cho mỗi bài viết/ sản phẩm/ danh mục riêng lẻ
Module nhập mô tả ( meta description, content ) cần SEO cho mỗi bài viết/ sản phẩm/ danh mục riêng lẻ

 
Giỏ hàng ( đối với web bán sản phẩm ) Module giỏ hàng cho phép khách hàng đặt mua nhiều sản phẩm cùng lúc trên web trong 1 lần giao dịch.
Giỏ hàng khách mua sẽ được gửi vào trang quản trị admin và gửi vào email cá nhân của admin
Trang quản lý admin có thể xem đầy đủ giỏ hàng của 1 khách hàng hoặc xem danh sách giỏ hàng của các khách hàng đã mua. Có thể thay đổi email quản trị để nhận đơn hàng mới mà khách đặt
 • Bảng quản trị
  • Đăng nhập, thay đổi mật khẩu, thoát
  • Quản trị thông tin giới thiệu
  • Quản trị tin tức
  • Quản trị mục sản phẩm
  • Quản trị sản phẩm
  • Quản trị banner
  • Quản trị thông tin lien hệ
  • Quản trị thông tin hỗ trợ
  • Giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng, quản trị
  • Cho phép chèn hình ảnh, slider, bản đồ, video … vào website
  • Tích hợp bộ soạn thảo nội dung WYSIWYG tương tự Microsoft Words , cung cấp cho người dùng 1 giao diện quản lý nội dung tương tác và dễ dùng nhất.
  • * Quản trị: Tạo, sửa, xóa, cập nhật trạng thái, sắp xếp.. sản phẩm, tin tức trình bày ra ngoài trang chủ.

Bạn thắc mắc về các tính năng khác của website, vui lòng liên hệ 0934.150.770 ( Viber, Zalo ) / 0978.106.552 ( Zalo ) / Skype hohoanganh205 / Email hohoanganh205@yahoo.com/ hohoanganh20588@gmail.com

 


Gọi điện ngay