Sản phẩm đang sẵn có tại :

Công Ty TNHH TM SX DV Minh Luân
Địa chỉ: 12 đường số 9, phường Bình Trưng Đông, Hồ Chí Minh.
Hotline: 0707290580. 0938208368.
Fanpage: 

1/ https://www.facebook.com/people/C%C3%B4ng-ty-TNHH-TM-SX-DV-Minh-Lu%C3%A2n/100070432736891/

2/ https://www.facebook.com/H%C3%A0ng-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-Ch%C3%A2u-%C3%82u-Italia-nh%C3%A3n-h%C3%A0ng-Malizia-176710486398063


Gọi điện ngay