Hỗ trợ qua teamview

Khi quý khách gặp các vấn đề hỗ trợ hay cần hướng dẫn sử dụng trang web … thì hãy sử dụng phần mềm teamviewer để ThietKeWebChuyen thấy được màn hình máy tính của bạn và hướng dẫn bạn sử dụng web trực tiếp trên máy tính bạn dù 2 bên ở cách xa nhau.
Đầu tiên vào web và tải phần mềm, thao tác như hình dưới:

Bạn sẽ được 1 file như hình dưới đây

Mở file này lên, chọn như hình dưới

Bạn sẽ có dãy ID và PASSWORD như bên dưới, hay gửi ID và PASSWORD cho chúng tôi, khi đó bạn sẽ được hỗ trợ trực tuyến.

 

Gọi điện ngay