Cách chèn các icon Số điện thoại, Facebook, Zalo.. vào website

Hôm nay mình xin gửi đến các bạn bộ sưu tập các nút Facebook,Zalo, Số điện thoại để chèn vào website, với nhiều style, các bạn có thể lựa chọn style phù hợp với mình nhé !

Các bạn chỉ cần copy đoạn code và bỏ vào footer.php , và thay đổi lại số điện thoại, zalo,facebook trong thẻ a lại là được.

Đối với theme Flatsome (Là các theme mua tại Thiết Kế Web Chuyên), các bạn chèn vào phần flatsome – Advanced- Global setting – Footer Script nhé . Sau khi chèn xong, các bạn ra trang chủ và nhấn Ctr F5 để load cache lại và trải nghiệm thành quả !

Style 1:

21.Cách chèn các icon Số điện thoại, Facebook, Zalo.. vào website 1
 <style>   .div-nut {     display: flex;     flex-direction: column;     font-size: 14px !important;     position: fixed;     z-index: 2147483647;     bottom: 24px;     left: 0;     padding-left: 5px;   }   .div-nut > a {     display: inline-block;     overflow: visible !important;     width: 54px !important;     height: 54px !important;     margin: 6px !important;     background-size: 100% !important;     border: 2px solid #fff !important;     border-radius: 50% !important;     margin: 8px;     text-align: center;     background-repeat: no-repeat;     background-position: center center;     background-size: auto;     cursor: pointer;     position: relative;   }   .div-nut .nut-action:hover .tooltext {     visibility: visible;     opacity: 1;   }   .div-nut:hover .nut-action {     text-decoration: none !important;     box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.13);   }   .div-nut .tooltext {     visibility: hidden;     font-size: 12px !important;     line-height: 16px !important;     text-align: center;     white-space: nowrap;     border-radius: 4px;     padding: 8px;     position: absolute;     top: calc(50% - 16px);     z-index: 1;     opacity: 0;     transition: opacity 0.5s;     left: 120%;     background-image: linear-gradient(180deg, #e57373 0%, #c62828 100%);     color: #fff;   }   .div-nut .nut-goi {     background-image: url("https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/call.svg");   }   .div-nut .nut-zalo {     background-image: url("https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/zalo.svg");   }   .div-nut .nut-face {     background-image: url("https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/messenger.svg");   } </style> <div class="div-nut">   <a href="tel:036.897.1050" class="nut-goi nut-action">     <div><span class="tooltext">Gọi ngay</span></div>   </a>   <a href="http://zalo.me/0368971050" target="_blank" class="nut-zalo nut-action">     <div><span class="tooltext">Chat với chúng tôi qua Zalo</span></div>   </a>   <a href="https://www.facebook.com/ThietKeWebChuyenCom/" target="_blank" class="nut-face nut-action">     <div><span class="tooltext">Facebook Messenger</span></div>   </a> </div>

Style 2: Style đơn giản:

Cách chèn các icon Số điện thoại, Facebook, Zalo.. vào website 2
 <style>   .float-contact {     position: fixed;     bottom: 20px;     left: 20px;     z-index: 99999;   }   .chat-zalo {     background: #8eb22b;     border-radius: 20px;     padding: 0 18px;     color: white;     display: block;     margin-bottom: 6px;   }   .chat-face {     background: #125c9e;     border-radius: 20px;     padding: 0 18px;     color: white;     display: block;     margin-bottom: 6px;   }   .float-contact .hotline {     background: #d11a59 !important;     border-radius: 20px;     padding: 0 18px;     color: white;     display: block;     margin-bottom: 6px;   }   .chat-zalo a,   .chat-face a,   .hotline a {     font-size: 13px;     color: white;     font-weight: 400;     text-transform: none;     line-height: 0;   }   @media (max-width: 549px) {     .float-contact {       display: none;     }   } </style> <div class="float-contact">   <button class="chat-zalo"><a href="http://zalo.me/0368971050">Chat Zalo</a></button> <button class="chat-face"><a href="https://www.facebook.com/ThietKeWebChuyenCom">Chat Facebook</a></button>   <button class="hotline"><a href="tel:0368971050">Hotline: 036.897.1050</a></button> </div>

Style 3: Email, nút gọi động và Zalo

Cách chèn các icon Số điện thoại, Facebook, Zalo.. vào website 2
 <style>   @keyframes pulse {     from,     to {       -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);       transform: scale3d(1, 1, 1);     }     50% {       -webkit-transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);       transform: scale3d(1.05, 1.05, 1.05);     }   }   @-webkit-keyframes zoomIn {     from {       opacity: 0;       -webkit-transform: scale3d(0.3, 0.3, 0.3);       transform: scale3d(0.3, 0.3, 0.3);     }     50% {       opacity: 1;     }   }   @keyframes zoomIn {     from {       opacity: 0;       -webkit-transform: scale3d(0.3, 0.3, 0.3);       transform: scale3d(0.3, 0.3, 0.3);     }     50% {       opacity: 1;     }   }   .cta-lptech {     list-style: none;     padding: 0;     margin: 0;     z-index: 999;     position: fixed;     bottom: 36px;     left: 15px;     width: 50px;   }   .cta-lptech li {     width: 50px;     float: left;     margin-bottom: 10px;   }   .cta-lptech li a {     height: 50px;     line-height: 50px;     background-color: #ff2a28;     box-shadow: 0 5px 11px 0 rgba(0, 0, 0, 0.18), 0 4px 15px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15);   }   .cta-lptech li a i {     font-size: 27px;     color: #fff;     padding: 12px;   }   .cta-lptech li a,   .cta-lptech li a img {     width: 50px;     border-radius: 100%;   }   .cta-lptech li,   .cta-lptech li a {     display: inline-block;   }   .cta-lptech li a.zalo {     background-color: #0180c7;   }   .animated.infinite {     -webkit-animation-iteration-count: infinite;     animation-iteration-count: infinite;   }   .mypage-alo-ph-circle,   .mypage-alo-phone:hover .mypage-alo-ph-circle {     border-color: #ffd53b !important;   }   .mypage-alo-ph-circle-fill,   .mypage-alo-ph-img-circle,   .mypage-alo-phone:hover .mypage-alo-ph-circle-fill,   .mypage-alo-phone:hover .mypage-alo-ph-img-circle {     background-color: rgba(244, 68, 56, 0.5);   }   .mypage-alo-ph-circle-fill {     width: 60px;     height: 60px;     top: 56px;     left: -5px;     position: absolute;     -ms-transition: all 0.2s ease-in-out;     border-radius: 100%;     border: 2px solid transparent;     -webkit-transition: all 0.5s;     -moz-transition: all 0.5s;     -o-transition: all 0.5s;     transition: all 0.5s;     opacity: 0.4 !important;   }   .animated {     -webkit-animation-duration: 1s;     animation-duration: 1s;     -webkit-animation-fill-mode: both;     animation-fill-mode: both;   }   .zoomIn {     -webkit-animation-name: zoomIn;     animation-name: zoomIn;   }   .mypage-alo-ph-circle {     width: 80px;     height: 80px;     top: 45px;     left: -16px;     position: absolute;     background-color: #774d4d00;     border-radius: 100%;     border: 2px solid rgba(30, 30, 30, 0.4);     opacity: 0.1;     opacity: 0.5;   } </style> <ul class="cta-lptech">   <li>     <a aria-label="gửi mail cho chúng tôi" href="mailto:info@thietkewebchuyen.com" title="Đăng ký tư vấn"><i class="fa fa-envelope"></i></a>   </li>   <li>     <a aria-label="gọi điện thoại cho LPTech" href="tel:036.897.1050" title="gọi điện thoại " rel="noopener">       <img src="https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/call.png" alt="gọi điện thoại cho chúng tôi" />       <div class="animated infinite zoomIn mypage-alo-ph-circle"></div>       <div class="animated infinite pulse mypage-alo-ph-circle-fill"></div>     </a>   </li>   <li>     <a href="https://zalo.me/0368971050" title="Chat zalo" rel="noopener" class="zalo" aria-label="gọi zalo cho LPTech"><img src="https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/zalo.png" alt="zalo" /></a>   </li> </ul>

Style 4:

Cách chèn các icon Số điện thoại, Facebook, Zalo.. vào website 4
 <style> .phone-mobile {display: none;} .giuseart-nav {   position: fixed;   left: 13px;   background: #fff;   border-radius: 5px;   width: auto;   z-index: 150;   bottom: 50px;   padding: 10px 0;   border: 1px solid #f2f2f2; } .giuseart-nav ul {list-style: none;padding: 0;margin: 0;} .giuseart-nav ul li {list-style: none!important;} .giuseart-nav ul>li a {   border:none;   padding: 3px;   display: block;   border-radius: 5px;   text-align: center;   font-size: 10px;   line-height: 15px;   color: #515151;   font-weight: 700;   max-width: 72.19px;   max-height: 54px;   text-decoration: none; } .giuseart-nav ul>li .chat_animation{display:none} .giuseart-nav ul>li a i.ticon-heart {   background: url(https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/icon-map.png) no-repeat;   background-size: contain;   width: 36px;   height: 36px;   display: block; } .giuseart-nav ul>li a i.ticon-zalo-circle2 {   background: url(https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/icon-zalo-circle2.png.pagespeed.ce_.iUc59tfITH.png) no-repeat;   background-size: contain;   width: 36px;   height: 36px;   display: block; }.giuseart-nav li .button {   background: transparent; }.giuseart-nav ul>li a i.ticon-angle-up {   background: url(https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/icon-angle-up.png.pagespeed.ce_.NGU5VowWiC.png) no-repeat;   background-size: contain;   width: 36px;   height: 36px;   display: block; }.giuseart-nav ul>li a i {   width: 33px;   height: 33px;   display: block;   margin: auto; }.giuseart-nav ul li .button .btn_phone_txt {   position: relative; top:35px;   font-size: 10px;   font-weight: bold;   text-transform: none; } .giuseart-nav ul li .button .phone_animation i {   display: inline-block;   width: 27px;   font-size: 26px;   margin-top: 12px; }.giuseart-nav ul>li a.chat_animation svg {   margin: -13px 0 -20px; } .giuseart-nav ul>li a i.ticon-messenger {   background: url(https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/icon-messenger.png.pagespeed.ce_.sSebhnGGgP.png) no-repeat;   background-size: contain;   width: 36px;   height: 36px;   display: block; }.giuseart-nav ul li .button .phone_animation i {   display: inline-block;   width: 27px;   font-size: 26px;   margin-top: 12px; } .giuseart-nav ul>li a i.ticon-chat-sms {   background: url(https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/icon-sms-1.jpg) no-repeat;   background-size: contain;   width: 38px;   height: 36px;   display: block; } .giuseart-nav ul>li a i.icon-phone-w {   background: url(https://thietkewebchuyen.com/data/icon/wordpress/icon-phone-w.png) no-repeat;   background-size: contain;} .giuseart-nav ul li .button .btn_phone_txt {   position: relative; } @media only screen and (max-width: 600px){ .giuseart-nav li .chat_animation{display:block !Important}  .giuseart-nav li .button .phone_animation {box-shadow: none;   position: absolute;   top: -16px;   left: 50%;   transform: translate(-50%,0);   width: 50px;   height: 50px;   border-radius: 100%;   background: #6cb917;   line-height: 15px;   border: 2px solid white; } .giuseart-nav ul>li a{padding:0; margin:0 auto} .giuseart-nav {   background: white;   width: 100%; border-radius:0;   color: #fff;   height: 60px;   line-height: 50px;   position: fixed;   bottom: 0;   left: 0;   z-index: 999;   padding: 5px;   margin: 0;   box-shadow: 0 4px 10px 0 #000; } .giuseart-nav li {   float: left;   width: 20%;   list-style: none;   height: 50px; } .phone-mobile{display:block !important}} </style> <div class="giuseart-nav">     <ul>       <li><a href="google_map" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-heart"></i>Tìm đường</a></li>       <li><a href="https://zalo.me/0368971050" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-zalo-circle2"></i>Chat Zalo</a></li>             <li class="phone-mobile">               <a href="tel:0368971050" rel="nofollow" class="button">                 <span class="phone_animation animation-shadow">                   <i class="icon-phone-w" aria-hidden="true"></i>                 </span>                 <span class="btn_phone_txt">Gọi điện</span>               </a>             </li>             <li><a href="https://www.messenger.com" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-messenger"></i>Messenger</a></li>       <li><a href="sms:0368971050" class="chat_animation">       <i class="ticon-chat-sms" aria-hidden="true" title="Nhắn tin sms"></i>         Nhắn tin SMS</a>       </li>       <li class="to-top-pc">         <a href="#" rel="nofollow">           <i class="ticon-angle-up" aria-hidden="true" title="Quay lên trên"></i>         </a>       </li>     </ul>   </div>


Gọi điện ngay