Clear cookie và chỉnh thông số để share link web lên Facebook

Vào cài đặt -> hình thu nhỏ

Chỉnh “Hình share mạng xã hội” thành 516 x 270

Rồi vào link này: https://developers.facebook.com/tools/debug/

Dán link bài viết, hoặc link trang chủ cần clear vào khung rồi nhấn Debug

Rồi nhấn nút “thu thập lại” 2 3 lần 


Vậy là xong
Giờ share bài lại ngon lành


 


Gọi điện ngay