Hướng dẫn đổi mật mã admin trong wordpress

Hướng dẫn đổi mật mã admin trong wordpress

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đổi mật khẩu WordPress đơn giản chỉ trong 3 bước:

Bước 1: đăng nhập vào admin: Chọn Thành viên –> Hồ sơ

Hướng dẫn đổi mật mã admin trong wordpress 2

Bước 2: Kéo xuống sẽ thấy nút “Set New Password”

Hướng dẫn đổi mật mã admin trong wordpress 3

Bước 3: Nhập mật khẩu mới vào ô khoan tròn hoặc để mặc định, đó sẽ là mật khẩu của bạn sau này.

Hướng dẫn đổi mật mã admin trong wordpress 4

Cuối cùng bạn hãy kéo xuống dưới nhấn “Cập nhật” vậy là xong.

 


Gọi điện ngay