Hướng dẫn thay đổi độ dài đoạn mô tả trong trang danh mục bài viết

Đối với các website của Thiết kế web chuyên, khi vào trang danh mục bài viết, sẽ có thông tin bao gồm hình ảnh, tiêu đề, ngày tháng, mô tả:

Đôi khi bạn muốn thay đổi độ dài của đoạn này. Thiết kế web chuyên sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi:

Bước 1: Các bạn vào phần Flatsome – >Themes Options – >  Blog -> Blog Archive để xem trang danh mục đang sử dụng loại Layout nào:

Hướng dẫn thay đổi độ dài đoạn mô tả trong trang danh mục bài viết 1

Bước 2: Sau khi đã biết được loại Layout của danh mục, trên thư mục chứa code của website, các bạn vào phần: Wp-content-> Themes -> Flatsome -> Template-parts -> Posts :

Hướng dẫn thay đổi độ dài đoạn mô tả trong trang danh mục bài viết 2

Tại đây, sẽ có các file PHP với tên tương ứng với tên các Layout ở bước 1, các bạn chỉ cần mở file PHP tương ứng để tiến hành chỉnh sửa. Lưu ý: Để những chỉnh sửa này không bị mất khi các bạn update themes, các bạn hãy copy File cần chỉnh sửa, sau đó qua themes con (Thư mục web-khoi-nghiep), tiến hành tạo 1 thư mục với với tên tương ứng: Template-parts -> Posts , sau đó copy file archive cần chỉnh sửa vào đây, và tiến hành mở file để chỉnh sửa.

Khi mở file lên, bạn sẽ thấy một dòng shortcode. Để thay đổi độ dài mô tả, các bạn thêm 1 đoạn shortcode tương ứng: excerpt_length=”104″ , với 104 là độ dài của đoạn mô tả, bạn có thể thay đổi tùy ý.

Hướng dẫn thay đổi độ dài đoạn mô tả trong trang danh mục bài viết 3

Ngoài ra, để có thể ẩn ngày tháng, các bạn thêm đoạn: show_date=”false” , hoặc để thay đổi ngày tháng thành text, các bạn thêm đoạn: show_date=”text”.


Gọi điện ngay