NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE RIÊNG

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE RIÊNG

Thay vì bạn ( SẾP ) phải thuê NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEB thường trực tại công ty để khắc phục sự cố website ngay khi bị lỗi ( nếu có ), hoặc cập nhật sản phẩm ngay khi có hàng mới và phải trả mức lương cho 1 nhân viên quản trị web như vậy > 5,000,000 đ/tháng, và nó chỉ làm giờ hành chính.

BỎ ĐI, THUÊ NGAY NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE RIÊNG CỦA THIETKEWEBCHUYEN.COM

Nhân viên chúng tôi cam kết nhận yêu cầu hỗ trợ của SẾP suốt 24 giờ trong ngày và 365 ngày trong năm.

Công việc của nhân viên hỗ trợ SẾP ( 5 cam kết VÀNG ):

1/ SẾP cứ việc gọi khi cần sai bảo bất cứ thời điểm nào trong ngày dù là giữa đêm hay khi trời chưa sáng. 
2/ Khắc phục lỗi out Web ( lỗi làm trang web ngừng hoạt động không kinh doanh được) tối đa trong 90 phút, khắc phục các lỗi khác ( không phải lỗi out web ) tối đa trong 24 giờ cho SẾP.
3/ Cật nhật sản phẩm mới ngay khi SẾP gửi qua.
4/ Nếu SẾP không hài lòng về thái độ làm việc của nhân viên, SẾP có quyền yêu cầu nhân viên để tận nhà hoặc cty để xin lỗi SẾP ( trong nội thành TpHCM ), hoặc trừ lương trong tháng ( tối đa 30% lương tháng/ lần trừ ). Tiền trừ ( phạt) sẽ chuyển đến tài khoản của SẾP ngay.
5/ Hoàn tiền hợp đồng 100% nếu nhân viên vẫn có thái độ làm việc không tốt làm SẾP không hài lòng về dịch vụ.

MỨC LƯƠNG: 600,000 đ/tháng/ trang web ( thanh toán trước và thanh toán 03 tháng trong 1 hợp đồng, thanh toán 01 năm giảm 10% )

Lưu ý:
1/ Gói dịch vụ chỉ áp dụng cho website của ThietKeWebChuyen cung cấp.
2/ Trong quá trình phục vụ, nếu có vấn đề phát sinh hay khó khăn ngoài thỏa thuận trên, nhân viên sẽ gọi điện thoại báo cáo ngay cho SẾP.
3/ NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WESITE RIÊNG là nhân viên kỹ thuật nên sẽ không cật nhật bài viết mới cho web mỗi ngày, để website phát triển hơn, SẾP cần thuê NHÂN VIÊN NỘI DUNG WEBSITE RIÊNG ( Chi tiết TẠI ĐÂY )
NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE RIÊNG

Thay vì bạn ( SẾP ) phải thuê NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEB thường trực tại công ty để khắc phục sự cố website ngay khi bị lỗi ( nếu có ), hoặc cập nhật sản phẩm ngay khi có hàng mới và phải trả mức lương cho 1 nhân viên quản trị web như vậy > 5,000,000 đ/tháng, và nó chỉ làm giờ hành chính.

BỎ ĐI, THUÊ NGAY NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE RIÊNG CỦA THIETKEWEBCHUYEN.COM

Nhân viên chúng tôi cam kết nhận yêu cầu hỗ trợ của SẾP suốt 24 giờ trong ngày và 365 ngày trong năm.

Công việc của nhân viên hỗ trợ SẾP ( 5 cam kết VÀNG ):

1/ SẾP cứ việc gọi khi cần sai bảo bất cứ thời điểm nào trong ngày dù là giữa đêm hay khi trời chưa sáng. 
2/ Khắc phục lỗi out Web ( lỗi làm trang web ngừng hoạt động không kinh doanh được) tối đa trong 90 phút, khắc phục các lỗi khác ( không phải lỗi out web ) tối đa trong 24 giờ cho SẾP.
3/ Cật nhật sản phẩm mới ngay khi SẾP gửi qua.
4/ Nếu SẾP không hài lòng về thái độ làm việc của nhân viên, SẾP có quyền yêu cầu nhân viên để tận nhà hoặc cty để xin lỗi SẾP ( trong nội thành TpHCM ), hoặc trừ lương trong tháng ( tối đa 30% lương tháng/ lần trừ ). Tiền trừ ( phạt) sẽ chuyển đến tài khoản của SẾP ngay.
5/ Hoàn tiền hợp đồng 100% nếu nhân viên vẫn có thái độ làm việc không tốt làm SẾP không hài lòng về dịch vụ.

MỨC LƯƠNG: 600,000 đ/tháng/ trang web ( thanh toán trước và thanh toán 03 tháng trong 1 hợp đồng, thanh toán 01 năm giảm 10% )

Lưu ý:
1/ Gói dịch vụ chỉ áp dụng cho website của ThietKeWebChuyen cung cấp.
2/ Trong quá trình phục vụ, nếu có vấn đề phát sinh hay khó khăn ngoài thỏa thuận trên, nhân viên sẽ gọi điện thoại báo cáo ngay cho SẾP.
3/ NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WESITE RIÊNG là nhân viên kỹ thuật nên sẽ không cật nhật bài viết mới cho web mỗi ngày, để website phát triển hơn, SẾP cần thuê NHÂN VIÊN NỘI DUNG WEBSITE RIÊNG ( Chi tiết TẠI ĐÂY )


Gọi điện ngay