Tự tạo khung chat box fanpage nhúng vào website làm tại ThietKeWebChuyen

Chỉ cần copy ID của fanpage rồi dán vào ứng dụng tạo box chat của ThietKeWebChuyen, bạn sẽ có ngay đoạn mã để nhúng vào admin web để hiển thị fanpage chat

Bước 1
Mở fanpage lên, copy cái link ID của fanpage
link ID chính là cái dãy chữ + số sau tên miền facacebook, ví dụ nếu link fanpage là https://www.facebook.com/ThietKeWebChuyenCom/
thì link ID sẽ là chỗ khoanh đỏ

 


 
 
Hình trên: Dán link ID vào chỗ khoanh đỏ, nhấn GỬI
sẽ có đoạn mã trong khoanh xanh, copy hết đoạn mã đó
vào trang admin website của mìn, mục Cài đặt -> Chèn đoạn mã
dán đoạn mã vào trong khung, nằm sau các đoạn mã khác ( ko dc chèn chen vào đoạn mã đang có sẵn trong khung )

Gọi điện ngay