Hỗ trợ qua UltraViewer

Khi quý khách gặp các vấn đề hỗ trợ hay cần hướng dẫn sử dụng trang web … thì hãy sử dụng phần mềm UltraViewer để ThietKeWebChuyen thấy được màn hình máy tính của bạn và hướng dẫn bạn sử dụng web trực tiếp trên máy tính bạn dù 2 bên ở cách xa nhau.
Đầu tiên bạn hãy truy cập trang: http://ultraviewer.net/ để tải về bảng Ultaview mới nhất !

Bạn tiến hành cài đặt và mở chương trình lên bạn sẽ thấy giao diện như hình sau:
hướng dẫn sử dụng ultraview
Khi đó bạn sẽ thấy dòng mà ThietKeWebChuyen đã bôi đỏ bạn chỉ việc gửi chúng tôi 2 dòng đó là chúng tôi đã có thể hướng dẫn bạn dù bạn có ở xa đi nữa.
 

Gọi điện ngay